Så er der en ny og spændende UNO variant. 

Med i denne Uno Quick Draw, får du en showndown enhed, hvor 2 spillere skal dyste mod hinanden, på de 2 plader på enheden, og når der så nedtælles, så gælder det om at være den hurtigste til at fange momentet og trække først, så modstanderen får alle de kort der dystes om.

Den spiller, der først får 500 point, har VUNDET

INDHOLD:

  • 112 kort fordelt på følgende måde:
  • 19 blå kort - 0 til 9 19 grønne kort-0 til 9
  • 19 røde kort - 0 til 9 19 gule kort - til 9
  • 8 træk to"-kort-2 blå, 2 grønne, 2 røde og 2 gule
  • 8 "skift retning'-kort - 2 blå, 2 grønne, 2 røde og 2 gule 8 spring over-kort-2 blå, 2 grønne, 2 røde og 2 gule
  • 4 jokere
  • 4 træk fire-jokere
  • 4 showdown-jokere Showdown-enhed
  • Der er i alt 20 Showdown-kort i bunken (Wild Showdown-jokere tæller ikke med

Showdown enheden skal bruge 3xAAA (ikke indkluderet) 

BEMÆRK: Sigt aldrig mod øjne eller ansigt. Brug kun det indhold, der følger med legetøjet. Skyd ikke direkte på ting eller personer.

Tag alle dele ud af æsken, og kontrollér, at æskens indhold svarer til indholdslisten.

Disse spilleregler indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Der skal bruges 3 alkaliske AAA-batterier (medfølger ikke) i UNO Showdown som kan købes i Spillehulen. Brug kun alkaliske batterier. Legetojet virker muligvis ikke, hvis der anvendes andre batterityper.

1. Løsn skruen i dækslet til batterirummet med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke), og tag dækslet af.

2. Læg 3 alkaliske AAA-batterier i batterirummet som vist. 

3. Sæt dækslet på igen ved at føre tappene på plads, trykke dækslet ned og spænde skruen.

SPILLETS FORMÅL

Den spiller, der først får 500 point, har vundet. Den spiller, der først slipper af med sine kort, får point efter, hvilke kort modspillerne har tilbage på hånden.

OPSÆTNING

Tag UNO Showdown-dækket ud af opbevaringsrummet. Sæt UNO Showdown-enheden i spilområdet, hvor allespillere kan nå den.

UNO Quick Draw Showdown

SÅDAN SPILLER DU

Hver spiller får 7 kort.

Leg resten at dækket i spilområdet i en bunke. Træk derefter et kort op fra bunken, og placer det ved siden af bunken med forsiden opad for at starte en AFKASTBUNKE

Spilleren til venstre for kortgiveren begynder, og skal lægge et kort, der passer til kortet AFKASTBUNKEN med samme tal, farve eller symbol Hvis der f.eks. ligger en rad 7'er i afkastbunken, må man lægge et rødt kort eller e 7'er i en vilkårlig farve. Man kan også lægge et specialkort (se afsnittet Specialkort). Hvis man ikke har et kort, de passer til kortet afkastbunken, skal man trække et kort fra den lukkede bunke.

Hvis det kort, der blev lagt, har et showdown-ikon, er det tid til én-mod-en konkurrence!

Spilleren, som lagde kortet, skal tage showdown-enheden og placere den mellem sig selv og den næste spiller i rækkefølgen (medmindre det er en showdown-joker - mere om det senere).

Træk derefter det antal kort op fra den lukkede bunke, som der står på Showdown-ikonet, og læg dem i enheden med forsiden nedad, mens du sørger for, at kortet sidder fast under klemmerne som vist.

Begge spillere skal lægge deres hånd på en pedal og trykke på stopursknappen. Det RØDE LYS BLINKER. og NEDTÆLLINGSLYDENE bipper i takt med, at den tæller ned. Spillerne skal vente med at trykke pedalen ned, til lyset BLINKER GRØNT. Kortene SKYDES mod en af spillerne, og den spiller TABER det pågældende Showdown og må tage kortene op på hånden.

Hvis det er uklart, hvilken spiller der vandt Showdown, på grund af måden kortet(ene) landede på, kan man bruge linjerne på siden af enheden som indikator. Spilleren med flest kort på sin side af skillelinjen skal tage den op på hånden

VIGTIGT: hvis en spiller trykker ned på pedalen, FØR stopuret blinker grant, vil nedtællingen STOPPE og det rede lys vil pege mod den skyldige spiller. Den spiller taber automatisk showdown og skal føje alle kortene til sin hånd.

BEMÆRK: Et SHOWDOWN-ikon på et kort udgor ikke et match Talkort kan kun matches efter FARVE eller TAL

Specialkort

"Træk to"-kort - Hvis du lægger et "træk to-kort, skal næste spiller trække to kort og må ikke lægge noget kort i denne tur.

"Skift retning"-kort - Dette kort vender spilleretningen. Hvis der spilles med uret, skifter det til mod uret - og omvendt.

"Spring over"-kort - Når man lægger dette kort, bliver næste spiller sprunget over. BEMÆRK: Specialkort må KUN lægges oven på kort med samme farve eller specialsymbol.

JOKERE

Jokere - Når du spiller dette kort, kan du vælge den farve, som spillet skal forsætte med. Jokeren må spilles, selvom man har et andet kort, der kan bruges.

Showdown-joker - Når du lægger dette kort kan du vælge, hvilken spiller du vil have showdown med, og du kan vælge mængden af kort (1-3), som skal bruges i showdown. Du kan også vælge, hvilken farve der skal bruges bagefter. Showdown-jokeren må spilles, selvom man har et andet kort, der kan bruges.

"Træk fire"-joker - Når man lægger dette kort, må man vælge, hvilken farve der skal spilles videre i,

og næste spiller skal trække 4 kort fra den lukkede bunke og bliver sprunget over. Men, du må kun

lægge dette kort, hvis du IKKE har et andet kort på hånden, som passer med FARVEN på kortet i

AFKASTBUNKEN

BEMÆRK: Hvis man mistænker en spiller for at have lagt en "træk fire-joker, selvom det ikke var tilladt (fordi spilleren har et matchende farvekort), kan man stille spørgsmålstegn ved, om kortet er brugt korrekt. Den spiller, der lagde "træk fire"-jokeren, skal da vise sine kort til den spiller, der satte spørgsmålstegn ved brugen af kortet. Hvis det ikke var tilladt at lægge kortet, er det den spiller, som har lagt det, der skal trække de 4 kort. Hvis det var tilladt at lægge kortet, skal den spiller, som ikke troede på det, trække de 4 kort PLUS 2 ekstra kort (6 kort i alt)!

Spillet slutter

Inden du lægger dit næstsidste kort, skal du råbe "UNO' for at vise, at du kun har ét kort tilbage. Hvis man ikke råber "UNO", og en anden spiller opdager det, før næste spiller lægger eller trækker et kort, skal man trække to kort.

Hvis det sidste kort, en spiller lægger ned, har et Showdown-ikon, skal der være Showdown mellem den spiller og den næste i rækkefølgen (medmindre det er en Showdown-joker), før spilleren kan vinde runden.

Hvis spilleren vinder Showdown, har han eller hun vundet runden. Hvis spilleren taber, skal kortene fra Showdownet føjet til spillerens hånd, og spillet fortsætter.

Når en spiller er sluppet af med alle sine kort, er spillet forbi. Pointene tælles sammen (se afsnittet POINT), og spillet begynder forfra.

SOM EN EKSTRA UDFORDRING...

Spillerene skal beslutte inde spillet starter, om der skal være showdown, når en spiller lægger deres sidste kort. Når en spiller lægger deres sidste kort på afkastbunken, skal de trække et nyt kort fra den lukkede bunke, placere det i showdown-enheden og starte konkurrencen med den næste spiller i rækkefølgen. Hvis de vinder showdown, har de vundet runden. Hvis de taber, skal de tage kortet og fortsætte med at spille.

VINDEREN

Den spiller, der først får 500 point, har VUNDET. Man kan også gøre spillet op på den måde, at man får point for de kort, man har på hånden, hver gang spillet er slut. Når en spiller har fået 500 point, er det spilleren med færrest point, der har vundet.

POINT

Alle kort med tal (0-9).... talværdien

"Træk to-kort.... 20 point

"Skift retning-kort .. 20 point

"Spring over'-kort. 20 point 

Joker 50 point

"Træk fire-joker. 50 point 

Showdown-joker  40 point

SPECIALKORT, SOM BLIVER SPILLET TIL SIDST

Hvis en spiller lægger et "træk to"-kort eller en "træk fire-joker som det sidste kort, skal næste spiller trækle hhv. 2 eller 4 kort. Disse kort tæller med, når man lægger point sammen.

DEN LUKKEDE BUNKE HAR IKKE FLERE KORT Hvis den lukkede bunke løber tør for kort, skal AFKASTBUNKEN blandes og spillet fortsættes.

EAN-nummer :
0887961822946
DKK 220,00 inkl. moms

Normalpris DKK 339,00
på lager
Varen er nu i din indkøbskurv