Ludo, kinaskak, sneglevæddeløb, kryds og bolle, hestevædeløb, dam, figurspil og domino.

Med dette specielle 8-1-1 spil, kan du spille et udvalg af de bedste klassiske spil med figurerne din yndlings-TV-serie, sammen med dine venner og familie.

Figurspil:

Forberedelse:
Alle figurkortene blandes og der uddeles fire kort med billedsiden nedad til hver spiller.
Hvis der er flere kort tilbage, legges de i en bunke med billedsiden nedad.
Den yngste spiller begynder spillet.
Pas på ikke at vise dine kort til de andre spillere!

Lad os spille:
Hver gang det er en spillers tur, kan han/hun vælge en  af de andre spillere, og bede denne om et bestemt figurkort.
Dette gøres ved at nævne navnet på figuren eller farven på kortets kant.         
Hvis den anden spiller har et kort med den ønskede figur, skal han/hun aflevere det, og den første spiller kan bede om et kort mere.
Hvis den anden spiller ikke har det ønskede kort, trakker den første spiller et kort fra bunken, og det er den næste spillers tur.     
Når en spiller har samlet fire kort med samme figur, lægger han/ hun dem på bordet foran sig.   

Spillets afslutning:
Spillet slutter, når alle figurer er samlet, og der ikke er nogen kort tilbage i spillet.
Den, der har samlet flest figurer, vinder spillet.

Domino:

Formålet med spillet:
Placer alle dine egne dominobrikker på bordet.

Forberedelse:
Alle brikkeme legges med billedsiden nedad på bordet, brikkerne blandes, og hver spiller vælger syv tilfældige brikker.
Hvis der er nogen brikker tilbage, lægges de til side stadig med billedsiden nedad), så spilleme kan trække dem i labet af spillet.
Hver spiller kigger på sine dominabrikker uden at vise dem til de andre spillere, og den spiller, som har flest dobier (brikker med 2 figurer af samme slags), begynder spillet.

Lad os spille:
Den første spiller lægger en dobler på midten af bordet, og turen går videre til spilleren på hans/hendes venstre side.
Hver spiller praver efter tur at tilføje en dominobrik til dem. der allerede ligger på bordet.

Dominobrikkerne skal placeres på bordet, så de danner en kæde, således at en af figurerne på den dominobrik, der spilles matcher en af figurerne i hver ende af kæden.

Dobler (brikker med 2 figurer af samme slags) placeres, så midten af dobler berarer brikken med den tilsvarende figur.
Den næste dominobrik, der rarer ved en dobler, skal også placeres ud for midten af den, og derefter fortsætter spillet sam normalt.

Hvis en spiller har begge fordoblinger for hver ende af kæden, når det er hans/hendes tur, kan han/hun få et dobbeltskud og placere begge dobbelt på samme tid i en enkelt omgang. 

Når en spiller ikke kan spille nogen af sine dominobrikker, fordi han/hun ikke har en brik som matcher figurerne i en af endere af brikkerne på bordet, skal han/hun trække en dominobrik, hvis der er nogen tilbage, og spille den hvis det er muligt.
Ellers går turen videre til næste spiller.

Spillets afslutning:
Spillet slutter når en spiller har lagt alle sine dominobrikker på bordet-denne spiller er vinderen.
Hvis spillet går i stå inden da, fordi ingen af spillerne kan spille de dominobrikker, som de har på hånden, er vinderen den med færrest dominobrikker tilbage.

Ludo:

Spillets mål:
Vær den første til at flytte dine spillebrikker ind til midten af brættet. 

Forberedelse:
Hver spiller vælger hvilken figur han/hun vil spille med, tager de 4 tilsvarende brikker og placerer dem i deres hus på brættet.
Hver spiller slår et slag med terningen, og i den spiller, der slår det højeste slag, begynder. Spillet fortsætter I retning mod spilleren til venstre.

Lad os spille:

1) For at en spiller kan flytte sine brikker rundt på brættet, skal spilleren farst flytte dem ud af deres hus til udgangsfeltet (mar keret med et par støvler).
For at flytte en brik ud af huset, skal spilleren slå en 5'er med terningen, når det er hans/hendes tur.

2) Når en spiller har fået en eller flere brikker udenfor huset, skal han/hun flytte en af disse brikker det antal felter, som terninge slaget viser eller flytte en ny brik ud af huset, hvis slaget er en 5er.
Brikkerne flyttes rundt på brættet i retning mod uret fra deres hus til midten af brættet.
Hvis en spiller ikke har en spillebrik uden for sit hus og ikke slår en 5'er, skal han/hun vente til næste tur.

3) Hvis en spiller slår en 5'er, og der allerede står to brikker af samme slags på udgangsfeltet fra spillerens hus, kan han/hun ikke flytte en tredje brik ud.
Hvis der står en af spillerens egne brikker plus en anden spillers brik på feltet, kan han/hun flytte en af sine brikker ud og fjerne den anden spillers brik, som derved bliver spist og sendes hjem til sit hus.
Hvis der står to forskellige af de andre spilleres brikker på feltet, fjernes den den første brik, der ankom.

4) Hver gang en spiller slår en 6'er, får han/hun en ekstra tur. Men hvis spilleren slår tre 6'ere i træk, sendes den brik, som sidst blev flyttet, hjem.
Når en spiller har alle fire brikker uden for huset og slår en 6'er, flytter han/hun en af sine brikker 7 felter i stedet for 6. 

5) Hvis der står to brikker af samme slags på et felt, danner de en blokering, og ingen andre brikker kan passere forbi eller lande på dette felt-heller ikke ejerens egne brikker - uden at blive spist og sendt tilbage til sit hus.
Hvis ejeren slår en 6'er, skal han/hun flytte en af de brikker, der danner blokeringen. 

6) Hvis en brik lander på en anden spillers brik, bliver den brik der stod på feltet, spist og sendes tilbage til sit hus.

7) En brik som står på et sikkert sted (markeret med en mudderpøl) kan ikke blive spist, men kan godt dele stedet med en anden brik.
Hvis der ankommer en tredje brik, bliver denne spist og sendt tilbage til sit hus.
Udgangsfelterne (markeret med et par støvler) er også sikre steder, undtagen hvis ejeren af udgangsfeltet slår en 5'er og har mulighed for at flytte en brik ud af sit hus (se punkt 3).

8) Når spillerens brikker når frem til begyndelsen af deres farve korridor er de i sikkerhed, og kan bevæge sig op mod målet.
Når en brik når i mål, kan spilleren vælge at flytte en af sine andre brikker 10 felter frem.
Hvis en brik ikke rammer målet nøjagtigt i et enkelt slag med terningen, flyttes brikken det antal felter tilbage, som var i overskud på terningen. 

Spillets afslutning:
Den første spiller, der får alle fire brikker i mål, vinder spillet. Resten fortsætter med at spille for at se, hvem der slutter på anden og tredje plads.

Kinaskak.

Formålet med spillet:
Fang alle modstanderens brikker eller luk dem inde, så de ikke kan flyttes.

Forberedelse:
Placer spillebrættet så hver spiller har et gult felt i det nederste højre hjørne foran sig.
Hver spiller placerer sine brikker på de røde felter i de første 3 rækker foran sig.
Når spille brættet er gjort klar, trækker spillerne lod om hvem der starter. 

Lad os spille:
Spillerne skiftes til at flytte een af deres brikker for enten at fange modstanderens brikker eller sørge for, at deres egne brikker ikke bliver fanget.
Brikkerne flyttes altid diagonalt og fremad.
Hvis der står en af modstanderens brikker på et tilstadende felt i diagonal retning, og det næste felt er tomt, kan spilleren springe over denne brik til det tomme felt for at fange brikken og fjerne det fra brættet.
Hvis den samme situation opstår med en anden brik, efter at have foretaget dette spring kan spilleren springe igen og fjeme denne brik fra spillet.

Spillere skal altid fange brikker hvis det er muligt.
Hvis det lykkes en spiller at flytte en af sine brikker til den modsatte ende af brættet, bliver denne brik til en dronning.
Dette gøres ved at krone den med en af de brikker, som er blevet fanget af modstanderen.
Spillere skal altid fange brikker hvis det er muligt.
Hvis en brik har mulighed for at fange en af modstanderens brikker, og spilleren ikke får øje på det, men i stedet flytter en anden brik(uden at fange modstanderbrikken), kan modstanderen puste den væk.
Dette betyder, at modstanderen kan fjerne brikken fra brættet ved at sige Jeg puster dig væk.
Hvis det lykkes en spiller at flytte en af sine brikker til den modsatte ende af brættet, bliver denne brik til en dronning.
Dette gøres ved at krone den med en af de brikker, som er blevet fanget af modstanderen.

En dronning fanger brikker på samme måde som en almindelig brik, men kan i første træk flytte så mange felter hun vil i en diagonal retning, både frem og tilbage på brættet.
Hvis dronningen fanger en brik skal hun standse på feltet lige efter denne, men står der flere af modstanderens brikker på række med eet felt mellem hver, kan hun flytte videre og fange dem alle.

En spiller kan have så mange dronninger i spillet, som han/hun kan krone.
Dronninger er tvunget til at fange brikker, når de kan.
De kan også pustes væk.

Spillets afslutning:
Spilleren, der har fanget alle modstande rens brikker, eller har lukket dem inde, så de ikke kan flyttes, har vundet.
Spillet ender uafgjort, hvis spillerne bliver enige om det.

Sneglevæddeløb.

Forberedelse:
Hver spiller vælger hvilken figur han/hun vil spille med, og placerer sin brik på startfeltet (nr. 1) svarende til figurens baggrundsfarve.
Hver spiller slår et slag med terningen, og den spiller, der slår det hajeste slag, begynder.
Spillet fort sætter i retning mod spilleren til venstre.

Lad os spille:
Spilleme kaster terningen efter tur.
Når det lykkes en spiller at kaste tallet på feltet lige ovenover det, som hans/ hendes brik står på, flytter spilleren sin brik op på dette felt.
Hvis tallet på det følgende felt er større end 6 eller er et målfelt, skal spilleren slå en 6'er for at flytte sin brik op på dette felt.

Spillets afslutning:
Den første spiller, der når frem til sit målfelt, vinder spillet.

Hestevæddeløb.

Forberedelse:
Hver spiller vælger hvilken figur han/hun vil spille med, og placerer sin brik på startfeltet (feltet nederst til venstre på brættet).
Hver spiller slår et slag med terningen, og den spiller, der slår det højeste slag, begynder.
Spillet fortsætter i retning mod spilleren til venstre.

Lad os spille:
Spillere kaster terningen efter tur og flytter deres brikker det antal felter, som terningen viser-farst i retning mod hajre på spillebrættet.
Når en brik når frem til en af brættets sider uden at have opbrugt sit temingeslag, skal brikken flytte det resterende antal felter i modsat retning i rækken ovenover.

Hvis en brik, i løbet af sin tur, bevæger sig henover et felt med anden spillers brik, flyttes brikken videre fra dette felt med det antal felter, som terningen viser (uden at tælle de tidligere forbrugte felter i slaget). 

Spillets afslutning:
Den første spiller, der når frem til målfeltet (med et najagtigt kast med terningen), vinder spillet.

Tre på række.

Formålet med spillet:
Stil dine tre brikker på række på brættet.

Forberedelse:
Hver spiller vælger hvilken figur han/hun vil spille med, og lægger de 3 figurbrikker foran sig.
Hvis dette er det første spil, begynder den yngste spiller.
Ellers begynder den spiller, der tabte sidste spil.

Lad os spille:
Spillerne skiftes til at placere en brik på spille brættet, mens de forsøger at få alle deres tre brikker på række og forhindre modspilleren at gøre det samme.

Når de tre brikker er blevet placeret på spillebrættet, og ingen af spillere har formået at stille deres brikker på række, kan spilleme efter tur flytte en af deres brikker til et tiistadende felt langs med linjerne på brættet. 

Spillets afslutning:
Den første spiller, der stiller sine tre brikker på række-vandret, lodret eller diagonalt - er vinderen af spillet.

Dam:

Forberedelse:
Hver spiller placerer sine brikker i en af de trekanter, som danner spidserne af stjernen på spillebrættet.
Når det er muligt, skal spillerne placere deres brikker i stjerne spidser modsat hinanden.
Hvis der er 3 spillere, skal brikkerne placeres hver anden stjernespids.
Når spillebrættet er gjort klar, trækker spillerne lod om hvem der starter, og turen går herefter videre i retning mod spilleren til venstre.

Lad os spille:
Spillerne skiftes til at flytte en af deres brikker i retning mod et tilstødende felt.
At hoppe over en brik fjerner den ikke fra spillet.
En brik kan hoppe lige så mange gange træk, som placeringen af de andre brikker gør det muligt.
Der skal altid være et tomt felt mellem de brikker, som spilleren hopper over, for at kæde disse flytninger sammen i et enkelt træk.
Hvis feltet er optaget af en anden brik (uanset om det er spillerens egen eller en modstanders brik), og det næste felt er ledigt, kan spilleren hoppe over den og derved flytte to felter i et enkelt træk.

Spillets afslutning:
Spillet er slut så snart det lykkes en af spillerne at flytte alle sine brikker over til den modsatte trekant på brættet.

Alder: 3 år og opefter.

Spillere: 2 - 6 spillere.

 

 

 

 


EAN-nummer :
8412668189799
Alder 3 år og opefter
Deltagere 2 -6 spillere
Spilletid
Mærke Educa
Sprog Dansk
DKK 99,00 inkl. moms

Normalpris DKK 169,00
på lager
Varen er nu i din indkøbskurv