Et dejligt familiespil, hvor det gælder om at have overblik og kombinationsevne.
Den helt perfægte måde at lære at stave, samtidig med at det er et sjovt spil for hele familien.

Formål med spillet:
Det gælder i hver omgang om at danne det længste ord for at opnå flest mulige point.

Point:
Alle bogstaver og jokere tæller hver 1 point. I hver omgang må man danne så mange ord, man ønsker, men kun det længeste ord giver point ( Se eksemplerne herunder).
Pointene tælles løbende sammen på regnskabsblokken.
Dobbbelt point gives, hvis man kan benytte alle bogstaver fra sin holder.

Før spillet begynder:
1. Brikkerne blandes og arrangeres med bogstavsiden nedad i stakke med 7 i hver.
2. Spillerne tager hver 2 stakke, mens resten er "bogstavbanken", som man trækker brikker fra.
3. Spillernes navne føres på regnskabsblokken.

 

Selve spillet:
Spillet består af to trin (A) udspil og (B) omrokering. For at komme rigtig men i spillet skal spillerne efter tur spille ud med et ord på mindst 6 bogstaver. Kan man ikke det, må man trække en brik fra "banken", og turen går vidre til næste spiller.

Udspil:
At danne ord med de bogstever, man har i sin holder, kaldes udspil. En spiller har for eksempel følgende bogstaver:

Brikker i holder: S N B T I O D S M V A N I E
Af disse bogstaver kan spilleren danne følgende ord: SVANE DEBAT SOM TEMA SVINDE
Mulighederne er næsten uendelige.

Når en spiller først har spillet ud med mindst 6 bogstaver, må man i næste omgang spille ud med ord på kun 3 bogstaver - eller man kan omrokere.

Omrokering:
Her dannes ord ved hjælp af bogstaver fra de ord, der allerede ligger på bordet:

Eksempel 1
                       Brikker i holder                      Brikker på bordet
                       F O R                                        SVINDE
                       Spilleren lægger for til        
                       og danner ordet:                    FORSVINDE    (9 point)

Eksempel 2
                      Brikker i holder                       Brikker på bordet
                      Y N                                             FORSVINDE
                      Spilleren deler ordet for-
                      svinde og bruger YN til at 
                      danne to nye ord:                    FORSYN VINDE    (6 point)
                                                                                                                  

Eksempel 3
                      Brikker i holder                         Brikker på bordet
                      SINKEL                                        FORSYN VINDE
                      Spilleren tager bogstaver-
                      ne SYN og V fra ordene på
                      bordet og danner 3 nye ord:    SYNSVINKEL FOR INDE
                                                                                                       (10 point)                                                                                                                      

Det længeste ord skal altid indeholde ét bogstav fra spillerens holder.
Hvis en spiller ikka kan danne et ord, må spilleren tage det øverste bogstav i én af stakkene i "bogstavbanken", og turen går vidre til den næste spiller.
Spillerne skal altid have mindst 7 bogstever i deres holder. Ved afslutning af hver runde tager spilleren bogstaver fra "bogstavbanken", sådan at der igen er 7 bogstaver i holderen. Det betyder, at en spiller der rydder hele sin holder, skal tage 7 bogstaver fra "banken".

Tidsfrist.
Spillerne har ét minut til at spille ud eller omrokere. Lykkes det ikke inden for tidsfristen at arrangere bogstaverne korrekt - alle ord skal være gyldige - må spilleren som straf tage de bogstaver op, der ikke er indgår i et ord, og desuden tage et bogstav fra "banken". Turen går herefter videre til næste spiller.

Jokere.
Spillet indeholder 2 jokere. En joker kan erstatte en hvilken som helst brik i et ord, også i udspillet. En joker må fjernes fra bordet, hvis spilleren kan erstatte den med et passende bogstav. Eks: En spiller lægger ordet SKAL på bordet, og en jokeren ligger for bogstavet L. En anden spiller erstatter jokeren med bogstavet T, danner ordet SKAT og benytter jokeren til at danne et andet ord. Jokeren skal benyttes igen i samme ongang til at danne et nyt ord sammen med bogstaver fra holderen, og det bogstav, der erstatter jokeren, skal tages fra spillerens holder - ikke fra bordet.

Det er tilladt at rokere om på ord, der indeholder en joker.

Hvad man må og ikke må.
1. Man må ikke danne et ord, der allerede ligger på bordet.
2. Man må bruge et hvilket som helst ord, der står i en almindelig ordbog, med undtagelse af egennavne, forkortelser, udnlandske ord, og ord med bindestreg. Man må gerne bruge flertalsformer. Er der tvivl om et ord, skal man protestere, før næste spiller begynder. Ordet kan kontrolleres ved hjælp af ordbog, og er ordet ikke acceptabelt, må spilleren tage bogstaverne tilbage og som straf tage endnu et bogstav fra "bogstavbanken", inden turen går vidre til næste spiller.
3. For at gøre spillet vanskeligt og mere interessant kan man aftale kun at bruge ord omkring et bestemt emne.

Taktik.
Da det gælder om at score point, så husk at:

1. Lave de længste ord ved hjælp af forstavelser og endelser.
2. Forsøge at benytte alle bogstaver i holderen for at opnå dobbelt point.

Vinder.
Spillet slutter, når "bogstavbanken" er tømt og én af spilleren har ryddet sin holder for bogstaver. Vinderen er den, der har opnået flest point.


                                            

      

 

EAN-nummer :
5743217001372
Alder 7 år og opefter
Deltagere 2 - 4 spillere
Spilletid
Mærke Hasbro
Sprog Dansk
DKK 159,00 inkl. moms

Normalpris DKK 179,00
ikke på lager